Kunda hariduselu 23018.06.2016

Kunda hariduselus jälle suur sünnipäev.

Kui novembris 2015 tähistati Kunda hariduselu 120. aastapäeva, siis poole aastaga on kohalik hariduselu saanud peaaegu poole vanemaks ehk 230. aastaseks. Põhjus on lihtne – edaspidi ei arvestata enam Kunda koolielu alguseks 1895. aastat, mil Kunda vabrikuasulas avati kool tööliste lastele. Kohaliku hariduselu alguseks loetakse nüüd Viru-Nigula kihelkonna kiriku visiteerimisprotokollist pärit fakti, et 1786. aastal töötas kool Kunda külas.

18. juunil korraldas Kunda Hariduse Toetusselts koos Kunda Ühisgümnaasiumi ja Kunda Linna Klubiga uue olulise daatumi äramärkimiseks bussiekskursiooni vanade koolimajade asukohtadesse, haridusteemalise konverentsi ja peoõhtu.

Kuigi novembris sama marsruudiga bussituur juba toimus, jagus uusi huvilisi ja rahvast oli Tiiu Raju juhitud retkel seekord rohkemgi. Nüüd vaadati üle ka Kunda muusikakoolide asukohad. Rajuilmale vaatamata kulges retk meeleolukalt ja tõdeti, et „kui giidiks on Raju, siis peab ju ka ilm nimele vastama“.

Kunda Linna Klubis maha peetud konverentsile olid oodatud kõikide Kunda koolidega seotud inimesed. Koolipäevana üles ehitatud kavasse mahtus virgutav muusikaline tervitus Kunda muusikakoolilt – Krete Täpp ja Merike Suban, innustav aitäh maavanem Marko Tormilt ja Viru-Nigula laulumeeste videokutse suvisele sõbralaadale. Tunniplaani järgi said sõna Kaido Veski, Tõnu Valdma, Tiiu Millistfer, Nastasia Klimenko, Igor Sulg, Kristi Moldau, Elle Allikvee ja Krista Leppik.

Konverents päädis ühise aruteluga, mida juhtis Aivi Parijõgi. Räägiti Kunda koolide tulevikuvõimalustest, kogukonna ja kooli vastastikusest rollist ning kooskulgemisest Vasta kooliga. Tõsised jutud lõppesid sünnipäevatorti süües.

Pika koolipäeva lõpuks esines ansambel Fantaasia ja sai lustida retrodiskol. Mõlemad said publikult kõvasti kiita.