Kundas on hariduseluga seotud mitmed paigad. Seltsi algatusel on kõik need tähistatud infotahvlitega.