Kunda Hariduse Toetusselts on mittetulundusühing, mis alustas oma tegevust 2015. aasta kevadtalvel. Nagu nimigi ütleb, püüab selts hea seista selle eest, et hariduselu Kundas oleks mitmekülgne ja väga heal tasemel. Sellele saavad kaasa aidata siin kunagi konkurentsivõimelise hariduse saanud vilistlased kui ka endiste ja praeguste õpilaste vanemad ning kõik, kellele läheb korda Kunda hariduselu minevik, olevik ja tulevik.

Selts ootab ühinema Kunda Ühisgümnaasiumis ning varem Kunda 1. Keskkoolis ja Kunda 2. Keskkoolis õppinuid. Lisaks vilistlastele on oodatud nende koolidega seotud õpetajad, lapsevanemad, kogukonna tegusad inimesed.

Sügisel peetakse kooli 120. sünnipäeva. Sel puhul loodame kokku koguda võimalikult palju infot oma vilistlaste kohta, et edaspidi paremini sidet hoida. Sünnipäevanädalal novembris plaanime korraldada matka Kundas ja selle lähiümbruses, et märkida ära kõigi kunagiste koolimajade asupaigad. Ja veel - ehk on Kunda hariduselu algusest möödas hoopis enam kui 120 aastat. Ka sellele küsimusele saame juubelinädala raames vastuse.

Kui tunned, et saad pakkuda praegu Kundas koolis käivatele õpilastele ja siinsele koolile oma teadmisi, ideid või materiaalset tuge, palun anna endast teada.

Hoiame kokku!